جورابشلواری طرح بافت ترک 1424

106 نفر در حال مشاهده محصول هستند
برچسب:

قیمت محصول:​

2,250,000 ریال

ارسال 4 -3 روز کاری بعد از ثبت سفارش

جوراب شلواری طرح بافت ترک

برند DEFNE baby

لطفا با نمونه مشابه ایرانی مقایسه نشود❌

تو کرکی نیست

بدون پاشنه

مناسب ۸-۲ سال

قیمت :  ۲۲۵ تومان

رنگ طوسی :

سایز ۳-۲ : قد از کمر تا نوک پا ۵۹ , فاق تا نوک پا ۴۰-۳۹ , عرض‌کمر ۱۸ سانت ، تا ۲۹ کش میاد

سایز ۶-۴ : قد از کمر تا نوک پا ۶۸ , فاق تا نوک پا ۴۷ , عرض‌کمر ۱۸ سانت ، تا ۲۹ کش میاد

سایز ۹-۷ : قد از کمر تا نوک پا ۷۶ , فاق تا نوک پا ۵۵-۵۴ , عرض‌کمر ۲۰ سانت ، تا ۳۴ کش میاد

سایز ۱۲-۱۰ : قد از کمر تا نوک پا ۸۱ , فاق تا نوک پا ۵۸ , عرض‌کمر ۲۲ سانت ، تا ۳۶ کش میاد

—————————————-

رنگ خاکستری :

سایز ۳-۲ : قد از کمر تا نوک پا ۵۶-۵۸ , فاق تا نوک پا ۴۰-۳۸ , عرض‌کمر ۱۷ سانت ، تا ۲۷ کش میاد

سایز ۶-۴ : قد از کمر تا نوک پا ۶۳-۶۰ , فاق تا نوک پا ۴۲, عرض‌کمر ۱۶ سانت ، تا ۲۸ کش میاد

سایز ۹-۷ : قد از کمر تا نوک پا ۷۴ , فاق تا نوک پا ۵۲ , عرض‌کمر ۱۹ سانت ، تا ۳۳ کش میاد

سایز ۱۲-۱۰ : قد از کمر تا نوک پا ۷۹-۷۸ , فاق تا نوک پا ۵۷-۵۴ , عرض‌کمر ۲۰-۱۹ سانت ، تا ۳۵ کش میاد

——————————————-

رنگ نسکافه ای روشن :

سایز ۳-۲ : قد از کمر تا نوک پا ۵۸-۶۰ , فاق تا نوک پا ۴۰-۳۸ , عرض‌کمر ۱۷ سانت ، تا ۲۷ کش میاد

سایز ۶-۴ : قد از کمر تا نوک پا ۶۷-۶۵ , فاق تا نوک پا ۴۶-۴۵ , عرض‌کمر ۱۸ سانت ، تا ۳۰ کش میاد

سایز ۹-۷ : قد از کمر تا نوک پا ۷۶ , فاق تا نوک پا ۵۲-۵۱ , عرض‌کمر ۲۲-۲۱ سانت ، تا ۳۵-۳۳ کش میاد

سایز ۱۲-۱۰ : قد از کمر تا نوک پا ۸۳ , فاق تا نوک پا ۵۸ , عرض‌کمر ۲۲ سانت ، تا ۳۳-۳۵ کش میاد

———————————————-

رنگ سفید :

سایز ۳-۲ : قد از کمر تا نوک پا ۶۰ , فاق تا نوک پا ۴۰-۳۹ , عرض‌کمر ۱۷ سانت ، تا ۲۹ کش میاد

سایز ۶-۴ : قد از کمر تا نوک پا ۷۰-۶۹ , فاق تا نوک پا ۴۶ , عرض‌کمر ۱۷ سانت ، تا ۲۹ کش میاد

سایز ۹-۷ : قد از کمر تا نوک پا ۸۴-۸۳ , فاق تا نوک پا ۵۹-۵۸ , عرض‌کمر ۲۲ سانت ، تا ۳۷ کش میاد

سایز ۱۲-۱۰ : ❌

————————————————

رنگ شیری :

سایز ۳-۲ : قد از کمر تا نوک پا ۶۰ , فاق تا نوک پا ۴۰-۳۹ , عرض‌کمر ۱۶ سانت ، تا ۲۶ کش میاد

سایز ۶-۴ : قد از کمر تا نوک پا ۶۷ , فاق تا نوک پا ۴۷ , عرض‌کمر ۱۸ سانت ، تا ۲۹ کش میاد

سایز ۹-۷ : قد از کمر تا نوک پا ۷۵-۷۴ , فاق تا نوک پا ۴۹ , عرض‌کمر ۲۲ سانت ، تا ۳۷ کش میاد

سایز ۱۲-۱۰ : قد از کمر تا نوک پا ۸۳ , فاق تا نوک پا ۵۸ , عرض‌کمر ۲۲ سانت ، تا ۳۷ کش میاد

——————————-

رنگ مشکی :

سایز ۳-۲ : قد از کمر تا نوک پا ۵۵ , فاق تا نوک پا ۳۶ , عرض‌کمر ۱۶ سانت ، تا ۲۶ کش میاد

سایز ۶-۴ : قد از کمر تا نوک پا ۵۹ , فاق تا نوک پا ۴۱ , عرض‌کمر ۱۷ سانت ، تا ۲۷ کش میاد

سایز ۹-۷ : قد از کمر تا نوک پا ۷۳ , فاق تا نوک پا ۵۳ , عرض‌کمر ۲۱ سانت ، تا ۳۳ کش میاد

سایز ۱۲-۱۰ : قد از کمر تا نوک پا ۷۸ , فاق تا نوک پا ۵۶ , عرض‌کمر ۲۱ سانت ، تا ۳۵ کش میاد

سایز

سایز 12-10, سایز 3-2, سایز 6-4, سایز 9-7

رنگ

خاکستری, سفید, شیری, طوسی, مشکی, نسکافه ای