جورابشلواری نخی بهاری ترک 1483

100 نفر در حال مشاهده محصول هستند
برچسب:

قیمت محصول:​

1,850,000 ریال

ارسال 4 -3 روز کاری بعد از ثبت سفارش

جورابشلواری نخی بهاری ترک

کیفیت عالی

اسپرت مناسب دختر و پسر

مناسب نوزادی تا ۸ سال( بستگی به بچه داره)

قبل از سفارش سانت کار از قسمت توضیحات چک شود

❌❌۲-۳ درجه اختلاف رنگ در نظر گرفته شود حتما❌❌

رنگ شیری سایز ۳ سال به بالا نسبت به عکس رنگ روشنتری دارد و مایب به سفید هست

قیمت : ۱۸۵ تومان

یاسی :

سایز صفر : قد از کمر تا پاشنه ۴۲ , فاق تا پاشنه ۱۸ , جورابش ۹ سانته تا ۱۴ کش میاد

سایز ۴-۳  : قد از کمر تا پاشنه ۶۲-۶۱ , فاق تا پاشنه ۳۷ , جورابش ۱۱ سانته تا ۱۷ کش میاد

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

صورتی :

سایز ۲-۱  : قد از کمر تا پاشنه ۵۲ , فاق تا پاشنه ۳۱ , جورابش ۱۰ سانته تا ۱۵ کش میاد

سایز ۶-۵  : قد از کمر تا پاشنه ۶۶-۶۸ , فاق تا پاشنه ۴۲ , جورابش ۱۲ سانته تا ۱۸ کش میاد

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

سفید :

سایز ۰ : قد از کمر تا پاشنه ۴۰ , فاق تا پاشنه ۱۸-۱۷ , جورابش ۹-۸ سانته تا ۱۳-۱۲ کش میاد

سایز ۲-۱ : قد از کمر تا پاشنه ۵۱-۴۹ , فاق تا پاشنه ۲۸ , جورابش ۱۰-۹ سانته تا ۱۴ کش میاد

سایز ۴-۳  : قد از کمر تا پاشنه ۶۴-۶۰ , فاق تا پاشنه ۴۰-۳۶ , جورابش ۱۱ سانته تا ۱۶-۱۵ کش میاد

سایز ۶-۵  : قد از کمر تا پاشنه ۶۵-۶۳ , فاق تا پاشنه ۴۲-۴۰ , جورابش ۱۴-۱۳ سانته تا ۲۲-۲۱ کش میاد

سایز ۸-۷  : قد از کمر تا پاشنه ۶۹-۶۸ , فاق تا پاشنه ۴۴-۴۱ , جورابش ۱۳ سانته تا ۲۲-۲۱ کش میاد

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

شتری :

سایز ۰ : قد از کمر تا پاشنه ۴۵-۴۳ , فاق تا پاشنه ۲۲-۲۰ , جورابش ۱۰ سانته تا ۱۵ کش میاد

سایز ۲-۱ : قد از کمر تا پاشنه ۵۴-۵۳ , فاق تا پاشنه ۳۲-۳۰ , جورابش ۱۰-۹ سانته تا ۱۴ کش میاد

سایز ۴-۳  : قد از کمر تا پاشنه ۶۰-۵۸ , فاق تا پاشنه ۳۳ , جورابش ۱۱-۱۰ سانته تا ۱۶-۱۵ کش میاد

سایز ۶-۵  : قد از کمر تا پاشنه ۶۵-۶۳ , فاق تا پاشنه ۳۹-۴۰ , جورابش ۱۳ سانته تا ۲۰-۱۹ کش میاد

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

شیری :

سایز ۰ : قد از کمر تا پاشنه ۴۰-۴۲ , فاق تا پاشنه ۲۲-۲۱ , جورابش ۱۰ سانته تا ۱۵-۱۴ کش میاد

سایز ۲-۱ : قد از کمر تا پاشنه ۵۱-۴۹ , فاق تا پاشنه ۲۷-۲۹ , جورابش ۱۰ سانته تا ۱۵-۱۴ کش میاد

سایز ۴-۳  : قد از کمر تا پاشنه ۶۰-۵۸ , فاق تا پاشنه ۳۴-۳۱ , جورابش ۱۱ سانته تا ۱۶کش میاد

سایز ۶-۵  : قد از کمر تا پاشنه ۶۵-۶۳ , فاق تا پاشنه ۴۳-۴۰ , جورابش ۱۳-۱۲ سانته تا ۱۹ کش میاد

سایز ۸-۷  : قد از کمر تا پاشنه ۷۱-۷۰ , فاق تا پاشنه ۴۳, جورابش ۱۳-۱۴ سانته تا ۲۱ کش میاد

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

بژ :

سایز ۰ : قد از کمر تا پاشنه ۴۶-۴۵ , فاق تا پاشنه ۲۲-۲۵ , جورابش ۱۰ سانته تا ۱۵-۱۴ کش میاد

سایز ۲-۱ : قد از کمر تا پاشنه ۵۱-۵۴ , فاق تا پاشنه ۳۰-۳۲ , جورابش ۹ سانته تا ۱۴ کش میاد

سایز ۴-۳  : قد از کمر تا پاشنه ۶۱-۵۹ , فاق تا پاشنه ۳۷-۳۵ , جورابش ۱۱-۱۰ سانته تا ۱۶-۱۷ کش میاد

سایز ۶-۵  : قد از کمر تا پاشنه ۶۵-۶۶ , فاق تا پاشنه ۳۸-۴۰ , جورابش ۱۵-۱۴ سانته تا ۲۲ کش میاد

سایز ۸-۷  : قد از کمر تا پاشنه ۷۲-۶۹ , فاق تا پاشنه ۴۱-۴۳ , جورابش ۱۳ سانته تا ۲۰ کش میاد

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

نسکافه ای :

سایز ۰ : قد از کمر تا پاشنه ۴۰-۳۹ , فاق تا پاشنه ۱۸-۱۹ , جورابش ۱۰ سانته تا ۱۵کش میاد

سایز ۲-۱ : قد از کمر تا پاشنه ۵۱-۴۸ , فاق تا پاشنه ۲۹-۲۶ , جورابش ۹ سانته تا ۱۴ کش میاد

سایز ۸-۷  : قد از کمر تا پاشنه ۷۲, فاق تا پاشنه ۴۴-۴۵ , جورابش ۱۵ سانته تا ۲۲ کش میاد

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

مشکی :

سایز ۰ : قد از کمر تا پاشنه ۴۱-۳۹ , فاق تا پاشنه ۱۸-۱۶ , جورابش ۱۰-۹ سانته تا ۱۴ کش میاد

سایز ۲-۱ : قد از کمر تا پاشنه ۵۱-۵۰ , فاق تا پاشنه ۲۷-۲۸ , جورابش ۹ سانته تا ۱۳ کش میاد

سایز ۴-۳  : قد از کمر تا پاشنه ۵۹-۶۰ , فاق تا پاشنه ۳۷-۳۶ , جورابش ۱۱-۱۲ سانته تا ۱۶-۱۷ کش میاد

سایز ۶-۵  : قد از کمر تا پاشنه ۶۴-۶۶ , فاق تا پاشنه ۴۳-۴۱ , جورابش ۱۳-۱۴ سانته تا ۲۱-۲۰ کش میاد

سایز ۸-۷  : قد از کمر تا پاشنه ۷۳-۷۱ , فاق تا پاشنه ۴۶-۴۵ , جورابش ۱۴ سانته تا ۲۲-۲۱ کش میاد

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

سرمه ای :

سایز ۰ : قد از کمر تا پاشنه ۴۱-۴۲ , فاق تا پاشنه ۲۰-۱۸ , جورابش ۱۰ سانته تا ۱۵-۱۶ کش میاد

سایز ۲-۱ : قد از کمر تا پاشنه ۵۰-۵۲ , فاق تا پاشنه ۲۵-۲۶ , جورابش ۱۰-۹ سانته تا ۱۴ کش میاد

سایز ۴-۳  : قد از کمر تا پاشنه ۵۷-۵۸ , فاق تا پاشنه ۳۲-۳۴ , جورابش ۱۱ سانته تا ۱۶-۱۷ کش میاد

سایز ۶-۵  : قد از کمر تا پاشنه ۶۵-۶۶ , فاق تا پاشنه ۴۱ , جورابش ۱۵-۱۴ سانته تا ۲۲ کش میاد

سایز ۸-۷  : قد از کمر تا پاشنه ۷۲-۷۱ , فاق تا پاشنه ۴۵-۴۴ , جورابش ۱۵-۱۴ سانته تا ۲۲ کش میاد

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

طوسی :

سایز ۰ : قد از کمر تا پاشنه ۴۳-۴۵ , فاق تا پاشنه ۲۰-۲۱ , جورابش ۱۱ سانته تا ۱۶ کش میاد

سایز ۲-۱ : قد از کمر تا پاشنه ۵۲-۵۴ , فاق تا پاشنه ۳۰-۳۱ , جورابش ۹ -۱۰ سانته تا ۱۵ کش میاد

سایز ۴-۳  : قد از کمر تا پاشنه ۵۹ , فاق تا پاشنه ۳۳-۳۵ , جورابش ۱۱-۱۰ سانته تا ۱۶ کش میاد

سایز ۶-۵  : قد از کمر تا پاشنه ۶۷-۶۶ , فاق تا پاشنه ۴۲-۴۰ , جورابش ۱۱ سانته تا ۱۷ کش میاد

سایز ۸-۷  : قد از کمر تا پاشنه ۷۳-۷۱ , فاق تا پاشنه ۴۱-۴۳ , جورابش ۱۳ سانته تا ۲۰ کش میاد

رنگ

بژ, سرمه ای, سفید, شتری, شیری, صورتی, طوسی, مشکی, نسکافه ای, یاسی

سایز

سایز 2-1 سال, سایز 4-3 سال, سایز 6-5 سال, سایز 8-7 سال, سایز صفر